Медицински Център Чирпан

Отиване към съдържанието

Главно меню

Контакти

Регистратура и телефонна централа: 0416 9 31 00

Аптека: 0416 9 30 10


Адрес:

гр. Чирпан,
ПК 6200

Бул. "Георги Димитров" 32

М
едицински Център "Чирпан" ООД

 
e-mail:  office@mc-chirpan.com

Изпратете ни съобщение:

pureblack.de
Назад към съдържанието | Назад към главното меню