Медицински Център Чирпан

Отиване към съдържанието

Главно меню

Услуги

 • Ехография на малък таз,  вагинална ехография.


 • Пункционна биопсия,  електрокоагуалация, пробно абразио


 • Аборти по желание.


 • Лечение на стерилитет.


 • Женска консултация, проследяване на бременност.


 • Фетална морфология и определяне пола на плода.


 • Поставяне на спирали.


 • Ехография на коремни органи,отделителна с-ма, простата,определяне на остатъчна урина.


 • Ехография на повърхности структури и млечна жлеза.


 • Ендоскопия на право черво /ректум/ и възможност за биопсия.


 • Амбулаторни операции с местна и обща анестезия.


 • Лечение на счупвания и репозиции на луксации /изкълчване/.


 • Оперативно лечение в болнични условия.


 • Лечение в дневен стационар и домашни условия.


 • Ехография на щитовидна жлеза.


 • Спермограми.


 • Ехокардиографии.


 • ЕКГ.


 • Холтер /Непрекъснато 24-часово мерене на кръвно налягане/


 • Доплер сонография.


 • Професионални тестове за определяне разтройства на паметта.


 • Депресия.


 • Страхова невроза.


 • Алкохолизъм и наркомании.


 • Удостоверения за оръжие, работа и всички останали, свързани със специалноста.


 • Лазерна микрохирургия.


 • Флуоресциинова ангиография.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню