Медицински Център Чирпан

Отиване към съдържанието

Главно меню

Екип

Д-р Виктория Савова - Управител

Специалист Акушер – Гинеколог

Здравен мениджмънт

 • Ехография на малък таз, вагинална ехография.

 • Пункционна биопсия, електро-коагуалация, пробно абразио.

 • Аборти по желание.

 • Лечение на стерилитет.

 • Женска консултация , проследяване на бременност.

 • Фетална морфология и определяне пола на плода.

 • Поставяне на спирали.

Д-р Васил Савов -  Специалист Хирург

Втора специалност Ортопед –
травматолог

 • Ехография на коремни органи, отделителна с-ма, простата, определяне на остатъчна урина.

 • Ехография на повърхности структури и мл. жлеза.

 • Ендоскопия на право черво /ректум/ и възможност за биопсия.

 • Амбулаторни операции с местна и обща анестезия.

 • Лечение на счупвания и репозиции на луксации /изкълчване/.

 • Оперативно лечение в болнични условия.

 • Лечение в дневен стационар и домашни условия.

Д-р Иван Ников

Специалист Психиатър


 • Депресия

 • Страхова невроза

 • Алкохолизъм и наркомании

 • Удостоверения за оръжие,  работа и всички останали, свързани със специалноста.

Д-р Кънчо Монев

Специалист Очни болести


 • Лазерна микрохирургия

 • Флуоресциинова ангиография.

Д-р Иван Камбуров

Специалист Кардиолог - Специалист  вътрешни болести

Работил в Клиниката по интезивна кардиология Стара Загора

 • Ехокардиографии

 • ЕКГ

 • Холтер /Непрекъснато 24-часово мерене на кръвно налягане/

д-р Мария Ангелова-Стоянова

П
улмология и фтизиатрия


 • Диагностика и лечение на заболявания на дихателни пътища и бели дробове

 • Спирометрия

 • Диспансерно наблюдение на заболявания по здравна каса

д-р Иво Делев

Е
ндокринология и обмяна на веществата

 • Диагностика на остри и хронични заболявания на щитовидна жлеза

 • Околощитовидни жлези

 • Хипофиза

 • Диабет

 • Затлъстяване

 • Хормонални заболявания на мъжка и женска полови системи

д-р Румяна Явузларова-Динева

Р
ентгенолог


 • Ехографии

Нели Генова

Рентгенов лаборант

д-р Станислав Абрашев

С
пециалист Уши-Нос-Гърло


 • Диагностика и амбулаторно лечение на УНГ заболявания

 • Аудиометрия

 • Отоневрологични прегледи

м.с. Мария Нейкова

 • Вземане на биологични материали, венозни  и мускулни манипулации

Назад към съдържанието | Назад към главното меню