Медицински Център Чирпан

Отиване към съдържанието

Главно меню

    Медицински Център ”Чирпан” ООД е създаден изцяло с частен капитал в началото на 2005 г. като заведение за специализирана извънболнична помощ. Акредитиран през 2009 г. с най-високата оценка на министерство на здравеопазването. Участва активно в общественото здравеопазване като осигурява неоходимите на двете общини специалисти. Предлага качествени и достъпни медицински услуги в посока профилактика, диагностика, лечение и укрепване здравето на населението.

Оборудвана линейка за медицински транспорт


Телефон:
0416 9 31 00

Центърът работи с клинични лаборатории Cibalab и Milab с възможности за всички изследвания, които се  извършват в Европа.

  • Центърът поддържа договорни отношения с РЗОК.

  • Центърът издава всички видове медицински удостоверения /работа, встъпване в брак, разрешително за оръжие и др./

  • Здравни книжки в завършен вид.

  • МЦ Чирпан ООД има сключени договори с повечето частни здравноосигурителни фондове.

  • Лекарска консултативна комисия за оценка временната нетрудоспособност и издаване на болнични листи до 6 месеца.

  • В сградата на центъра е разкрита аптека.

  • Заведението разполага с дневен стационар.

  • Сертификати за качество и контрол на качеството по всички европейски изисквания.

  • Разкрит е кабинет с нов рентгенов апарат от последно поколение.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню